0

BOARD NGUỒN 4 TỤ LOẠI TỐT PHÍP THỦY TINH

105,000đ

BOARD NGUỒN 2 TỤ DÙNG ĐỂ CẮP NGUỒN CHO CÁC AMPLY CÔNG SUẤT TỪ 350W ĐẾN 1000W

TRÊN MẠCH CÓ TÍCH HỢP CÁC NGỎ RA CÔNG SUẤT NHƯ : +-.40 ĐẾN +-50VDC DÙNG ĐỂ NUÔI MẠCH CÔNG SUẤT

VÀ CÁC NGỎ RA +- 15VDC ĐẾN +- 18VDC ĐỂ NUÔI DÀN BOARD PRE CỦA ÂMPLY

Số lượng :

BOARD NGUỒN 2 TỤ DÙNG ĐỂ CẮP NGUỒN CHO CÁC AMPLY CÔNG SUẤT TỪ 350W ĐẾN 1000W

TRÊN MẠCH CÓ TÍCH HỢP CÁC NGỎ RA CÔNG SUẤT NHƯ : +-.40 ĐẾN +-50VDC DÙNG ĐỂ NUÔI MẠCH CÔNG SUẤT

VÀ CÁC NGỎ RA +- 15VDC ĐẾN +- 18VDC ĐỂ NUÔI DÀN BOARD PRE CỦA ÂMPLY

Sản phẩm liên quan

Quốc Thái 0167.517.4365