0

JACK CHUYỂN 6 LI ĐỰC RA AV CÁI HIỆU LITON

20,000đ

Jack chuyển 6 li đực ra AV cái .

+Jack chuyển được làm bằng kim loại.

+Jack chuyển đổi tín hiệu có 2 đầu :  đầu 6li đực , đầu AV cái

Số lượng :

Jack chuyển 6 li đực ra AV cái .

+Jack chuyển được làm bằng kim loại.

+Jack chuyển đổi tín hiệu có 2 đầu :  đầu 6li đực , đầu AV cái

Sản phẩm liên quan

Quốc Thái 0167.517.4365