0

BOARD MUSIC 4 IC KÈM BLUETOOTH

170,000đ

BOARD MUSIC 3S

BOARD SỬ DỤNG 4 IC KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN TÁI TẠO ÂM THANH CHÂN THỰC

BOARD CÓ SẲN JACK KẾT NỐI BLUTHOOH , GIÚP THUẬN TIỆN KẾT NỐI VỚI BOARD BLUETHOOH

CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH ÂM NHẠC CHO AMPLY

SỬ DỤNG ĐỂ THAY THẾ , SỬA CHỬA CHO CÁC AMPLY THÔNG DỤNG

BOARD MUSIC SỬ DỤNG 3IC KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN.

Số lượng :
Quốc Thái 0167.517.4365